รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 3

No. รางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ เครื่องใช้ไฟฟ้า Haier 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ตู้เย็น 2 ประตู (10.5 คิว, สีกระจกดำ) รุ่น HRF-300MGI GB ราคา 14,490 บาท นายธีระ เจริญบุญ
2 หม้อหุงข้าว ลดน้ำตาล (500 วัตต์, 1 ลิตร, สีขาว) รุ่น HRC-E11201W ราคา 2,990 บาท MONTAKAN PATTAMALUM
3 เครื่องปั่นน้ำ เครื่องปั่น (700 วัตต์, 1.5 ลิตร) รุ่น HBL-3320 ราคา 1,990 บาท เจษฎา เกิดช่าง
No. ที่พักรถบ้าน CARAVAN Away By A Day Huahin 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 Voucher Caravan Somchai jermsurawong
2 Voucher Caravan สัญชัย ชัยสิทธิ์
3 Voucher Caravan SUPHACHAI SRIDACHAN
เงื่อนไข : สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 65 – เลือกวันเข้าพักรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ – จองที่พักผ่าน www.mvcaravan .com – กดเลือกที่พัก Away By HuaHin เพียงใส่ Code : Haier10Days
No. ผ้าบัฟ 30 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าบัฟ Sarawut Jariyakitwanich
1 ผ้าบัฟ Nipawan Siriprapai
1 ผ้าบัฟ ปิยะศิริ ธูปมงคล
2 ผ้าบัฟ วิรัตน์ สุขเต็ม
3 ผ้าบัฟ สุวดี ศรีทองคำ
4 ผ้าบัฟ พุฒิวงศ์กิจ พจน์มนต์ปิติ
5 ผ้าบัฟ มนัสนันท์ แสงหิ่งห้อย
6 ผ้าบัฟ Warut Supasin
7 ผ้าบัฟ Niwat Tongthai
8 ผ้าบัฟ Natnicha Bothong
9 ผ้าบัฟ ไพบูลย์ เชตุพันธุ์
10 ผ้าบัฟ เกจกานต์ สุวรรณมณี
11 ผ้าบัฟ อรอนงค์ วงศร
12 ผ้าบัฟ Thaniya Booncharoen
13 ผ้าบัฟ ชัยยุทธ ปิยวรนนท์
14 ผ้าบัฟ กาญจนา ทิพย์สุข
15 ผ้าบัฟ APINAN CHATTUPAN
16 ผ้าบัฟ จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์
17 ผ้าบัฟ นิตยา ทองธราดล
18 ผ้าบัฟ กรรณิการ์ ภาณุวัฒน์พงษ์กุล
19 ผ้าบัฟ มานิดา ปาระมีสัก Manida Parameesak
20 ผ้าบัฟ กฤชศร ศรีนวล
21 ผ้าบัฟ สุกัญญา ประชีพฉาย
22 ผ้าบัฟ ธนพล โพธิสา
23 ผ้าบัฟ พชร มณีโชติ
24 ผ้าบัฟ วิไลพร วินัยสถาพร (รางวัลแชร์ไลฟ์)
25 ผ้าบัฟ ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
No. หมวก 40 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 หมวก นิกร ดีเพ็ญ
2 หมวก suwinai chanphu
3 หมวก นายมงคล แผ้วพลสง
4 หมวก สุเทพ เข้มขัน
5 หมวก สุกัญญา แย้มวงษ์
6 หมวก นพมนัส ทองดี
7 หมวก ดวงพร ธาดากชกร
8 หมวก ณิชาภา พุทธิโชติมงคล
9 หมวก รัตนา แซ่ตั้ง
10 หมวก Amporn Muhammad
11 หมวก นพเล สิทธิวราเวชกุล
12 หมวก Surasak Somkhuanpanit
13 หมวก เนาวรัตน์ ปฐวินทรานนท์
14 หมวก ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
15 หมวก ณัฏฐา ศรีชัยนาท
16 หมวก กันติชา โนภาส
17 หมวก Kannika Nathongchai
18 หมวก สิทธิภูมิ พรหมภู่
19 หมวก Parina Nuchuai
20 หมวก กันฑ์อเนก เกตุแก้ว
21 หมวก พิพัฒน์ จั่นแย้ม
22 หมวก Karn wornpian
23 หมวก ขนิษฐา เหงี่ยมงามศรี
24 หมวก รยาภัทร โกมลนิรมิต
25 หมวก supichaya wichai
26 หมวก สุรพันธ์ ช่างประดิษฐ์
27 หมวก วุฒิเลิศ สุวรรณสน (รางวัลแชร์ไลฟ์)
28 หมวก Pimchanok Kalom (รางวัลแชร์ไลฟ์)
29 หมวก ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
30 หมวก Sathitphong Duangphet (รางวัลแชร์ไลฟ์)
31 หมวก จริญญา วงศ์บุญสิน (รางวัลแชร์ไลฟ์)
32 หมวก สุพัฒน์ชัย ฉ่องสวัสดิ์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
33 หมวก กมลทิพย์ สอนสี (รางวัลแชร์ไลฟ์)
34 หมวก มัลลิกา ไอยราพัฒนา (รางวัลแชร์ไลฟ์)
35 หมวก เบ็ญจมาศ ประพฤติ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
36 หมวก วัชระ สุขวิญญาณ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
37 หมวก สมโถช กาญจนะ
38 หมวก พงฐ์วิวัฒน์ ชัยรัต
No. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 26 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าขนหนู สุพรรณี น้อยเผ่อ
2 ผ้าขนหนู Waraporn Rattanaviboonchai
3 ผ้าขนหนู Ekkawee Sawasdiraksa
4 ผ้าขนหนู อดิพงศ์ สุวัฒนวรกิจ
5 ผ้าขนหนู พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
6 ผ้าขนหนู ภัณฑิลา สินสุขพร
7 ผ้าขนหนู ไพรวัลย์ วรสาร
8 ผ้าขนหนู Wanatchaporn Kongnakorn
9 ผ้าขนหนู Jirapong Jiewsri
10 ผ้าขนหนู จิตสุภา เหง่าประเสริฐ
11 ผ้าขนหนู Cheewin Phanyanukoonlert
12 ผ้าขนหนู Pornpol Asawaphan
13 ผ้าขนหนู กฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ
14 ผ้าขนหนู อัครเดช น้ำทอง
15 ผ้าขนหนู วันธิกรณ์ ราชสิริเสนา
16 ผ้าขนหนู อธิชา ม้าชัย จุ๋ม
17 ผ้าขนหนู Nutt Saksakulchai
18 ผ้าขนหนู TAWEESAK MANEE
19 ผ้าขนหนู Veena Ayarangsaridkul
20 ผ้าขนหนู ศรศิลป์ ราเชนทร์
21 ผ้าขนหนู สาวิกา มีนกาญจน์
22 ผ้าขนหนู นุจรีย์ ทองสุข
23 ผ้าขนหนู วันฤดี เสรีสันติกุล
24 ผ้าขนหนู ผุสดี เรืองทอง
25 ผ้าขนหนู เจนจิรา เมฆชอุ้ม
26 ผ้าขนหนู นายจิรศักดิ์ แย้มปรางค์
27 ผ้าขนหนู วันเพ็ญ เพชรคง (รางวัลแชร์ไลฟ์)
28 ผ้าขนหนู เบญญาทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
29 ผ้าขนหนู พีระ กรีมี (รางวัลแชร์ไลฟ์)
30 ผ้าขนหนู อรกัญญา อาริยะกุล (รางวัลแชร์ไลฟ์)
31 ผ้าขนหนู กันยารัตน์ เศวตนันทิกุล (รางวัลแชร์ไลฟ์)
32 ผ้าขนหนู วงศ์พัทธ์ บุญจันทรารักษ์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
33 ผ้าขนหนู Korbkorn Khongkhajonboonthavi (รางวัลแชร์ไลฟ์)
34 ผ้าขนหนู พจนีย์ วรวิชญ์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
35 ผ้าขนหนู ปรัชญา จันทรทิณ
36 ผ้าขนหนู Montree Tinnaram (รางวัลแชร์ไลฟ์)
37 ผ้าขนหนู ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
38 ผ้าขนหนู Supanut Choochart
No. กระเป๋าผ้าพับได้อเนกประสงค์ 40 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 กระเป๋าผ้าพับได้ สารทูล ภุมเรศ
2 กระเป๋าผ้าพับได้ สุรเชษฐ์ วงศ์เทวัญ
3 กระเป๋าผ้าพับได้ sermsak thipan
4 กระเป๋าผ้าพับได้ Pramote Hongsakul
5 กระเป๋าผ้าพับได้ ปริชมน ชัยวัฒน์
6 กระเป๋าผ้าพับได้ อัญญารัตน์ วงศ์คช
7 กระเป๋าผ้าพับได้ Supreeya Au-areepong
8 กระเป๋าผ้าพับได้ สมภพ สุริยา
9 กระเป๋าผ้าพับได้ ธีระยุทธ กาเกตุ
10 กระเป๋าผ้าพับได้ Dolladet Pimygul
11 กระเป๋าผ้าพับได้ กิจโสภณ หมอกมืด
12 กระเป๋าผ้าพับได้ เดชดำรงค์ พึ่งวิกรัย
13 กระเป๋าผ้าพับได้ Nattawoot Chuaisri
14 กระเป๋าผ้าพับได้ ศึกษา ศิวเสน
15 กระเป๋าผ้าพับได้ พูนพงศ์ เจริญกุล
16 กระเป๋าผ้าพับได้ วาณีรัตน วงศาโรจน์
17 กระเป๋าผ้าพับได้ Jaruphak Chankaew
18 กระเป๋าผ้าพับได้ รชยา ศรีเมือง
19 กระเป๋าผ้าพับได้ บดินทร์ กระจ่างกิจเงินทวี
20 กระเป๋าผ้าพับได้ ธิติสุดา อ่อนจันทร์
21 กระเป๋าผ้าพับได้ ศรีจันทนา ครองธรรม
22 กระเป๋าผ้าพับได้ วีราดา อังคสุทธิพงษ์
23 กระเป๋าผ้าพับได้ kamtorn ritsarnpitak
24 กระเป๋าผ้าพับได้ สิรภัทร ก้อนคำ
25 กระเป๋าผ้าพับได้ นิภาพรรณ กนิษฐเสน
26 กระเป๋าผ้าพับได้ Phaknapha Phowattanachai
27 กระเป๋าผ้าพับได้ ธีรพล สืบเวชกุล
28 กระเป๋าผ้าพับได้ Thararat Logthaisong (รางวัลแชร์ไลฟ์)
29 กระเป๋าผ้าพับได้ เครือวัลย์ ศิระสุข (รางวัลแชร์ไลฟ์)
30 กระเป๋าผ้าพับได้ Thanathorn Supyodome (รางวัลแชร์ไลฟ์)
31 กระเป๋าผ้าพับได้ ณัชณศา สุขจิตต์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
32 กระเป๋าผ้าพับได้ รุจิรัตน์ ขัดสาย (รางวัลแชร์ไลฟ์)
33 กระเป๋าผ้าพับได้ จินตนา เจริญรัตน์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
34 กระเป๋าผ้าพับได้ คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ (รางวัลแชร์ไลฟ์)
35 กระเป๋าผ้าพับได้ Parkpoom Cholpilaiponk (รางวัลแชร์ไลฟ์)
36 กระเป๋าผ้าพับได้ Somchai Laekong (รางวัลแชร์ไลฟ์)
37 กระเป๋าผ้าพับได้ ศุภาภรณ์ ร่วมสุข (รางวัลแชร์ไลฟ์)
38 กระเป๋าผ้าพับได้ ปัญญาพล อุไรพันธุ์
39 กระเป๋าผ้าพับได้ มานัส อัครสุต
40 กระเป๋าผ้าพับได้ Rawiwan Rattanakornkul