รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 4

No. รางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ เครื่องใช้ไฟฟ้า Haier 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 เตาอบไมโครเวฟ พงษ์พิทักษ์ ศรีหริ่ง
2 เครื่องปั่น วันเพ็ญ เพชรคง
3 เตาไฟฟ้า อรทัย ชาติวงศ์
No. ที่พักรถบ้าน CARAVAN Away By A Day Huahin 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 Voucher Caravan เมธาวี คณานุรักษ์
2 Voucher Caravan อัครเดช น้ำทอง
3 Voucher Caravan Neeranuch Aiyaranoy
เงื่อนไข : สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 65
– เลือกวันเข้าพักรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์
– จองที่พักผ่าน www.mvcaravan .com
– กดเลือกที่พัก Away By HuaHin เพียงใส่ Code : Haier10Days
No. ผ้าบัฟ 25 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าบัฟ พนมกร จันทร์เปล่งแสง
1 ผ้าบัฟ ยุรีวรรณ นิลสลับ
1 ผ้าบัฟ วลำทร สุดสวงน
2 ผ้าบัฟ สุรศักดิ์ จันทราวุฒิกร
3 ผ้าบัฟ Krittidech Chinthadaphat
4 ผ้าบัฟ อัครเดช ศรีมนัส
5 ผ้าบัฟ Jarusiripot Teerapol
6 ผ้าบัฟ จันทรกานต์ ทิมจร
7 ผ้าบัฟ Saroj Onvarn
8 ผ้าบัฟ SUDA YOOKONG
9 ผ้าบัฟ อนุชา เหลืองรุ่งทรัพย์
10 ผ้าบัฟ ชูตระกูล จันทาบุตร
11 ผ้าบัฟ วิจิตร เชื่อมสุวรรณ
12 ผ้าบัฟ ปาลศิริ ศรีรุ่งเรือง
13 ผ้าบัฟ ณัฐริยา ขุนสูงเนิน
14 ผ้าบัฟ สิริวัฒน์ กลิ่นเจริญ
15 ผ้าบัฟ พรทิพย์ ศรีสิทธิไพบูลย์
16 ผ้าบัฟ สุทธิพงศ์ ตรีเนตร์รังสี
17 ผ้าบัฟ KITTIPONG DAIJATORNSUK
18 ผ้าบัฟ สารภี บำเรอราษฎร์
19 ผ้าบัฟ ทิตยา เชื่อมสุวรรณ
20 ผ้าบัฟ จันทร์จิรา ไชยสุนี
21 ผ้าบัฟ Kru Wandee
22 ผ้าบัฟ โยษิตา แพทอง
23 ผ้าบัฟ เบญญาทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์
24 ผ้าบัฟ Nattacha pornsupsin
25 ผ้าบัฟ คนึงนิตย์ ใจเอื้อ
No. หมวก 30 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 หมวก Paprakob Kanrika
2 หมวก วลีรัตน์ ขอดแก้ว
3 หมวก ทนงค์ ตุ้มภู่
4 หมวก นุชนาถ สุขชะนะ
5 หมวก ปฏิมา ตาคะนานันท์
6 หมวก chanusnun nimthongkum
7 หมวก กัลยา มีฟัก
8 หมวก Jirawat Kadta
9 หมวก สุวัจณ ตันทะรัตน์
10 หมวก นาวี จินะเงิน
11 หมวก มนพร บุญจู
12 หมวก พรศักดิ์ เวชเจริญ
13 หมวก Weerawarn Phongearn
14 หมวก ธเนส กาญจนครุฑ
15 หมวก ศุภนาฏ สีสัง
16 หมวก ประสิทธิชัย วงศ์มานะธรรม
17 หมวก ศศิมา อยู่ลอง
18 หมวก นรินธร เกตุแก้ว
19 หมวก Paweethidar Sornwijarn
20 หมวก Thatsani Phinitchai
21 หมวก พิสชา เกษมทรัพย์
22 หมวก Gedsada Veeratrakul
23 หมวก ชยาภัสร์ พิมพ์ทวีผล
24 หมวก กิตติสยาม ทรรศนีย์
25 หมวก ณิศาภัทร์ สิริธนเศรษฐ์
26 หมวก นพวัชร สันตมนัส
27 หมวก สุชัญญา ลิ่มสกุล
28 หมวก ภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง
29 หมวก ธนภูมิ มหาวิริโย
30 หมวก ศิริศักดิ์ นนทการ
No. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 25 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าขนหนู เดือนเพ็ญ แซ่โค้ว
2 ผ้าขนหนู จตุพรพูนุช พุทธจรรยา
3 ผ้าขนหนู พูนทรัพย์ พ่อไชย
4 ผ้าขนหนู สุวิทย์ แดงข้าม
5 ผ้าขนหนู นิฤมล เจนเจริญวัฒนา
6 ผ้าขนหนู วิทยา แหลมทอง
7 ผ้าขนหนู ศิริพร ธาตุอินจันทร์
8 ผ้าขนหนู นิรมล มาลีสุวรรณชัย
9 ผ้าขนหนู เบญจมาศ วีระพลชัย
10 ผ้าขนหนู ไพรัช โพธิใหญ่
11 ผ้าขนหนู สิรภพ ทองรับแก้ว
12 ผ้าขนหนู อมรพันธุ์ ญาณะตาล
13 ผ้าขนหนู Wimonmart Busabok
14 ผ้าขนหนู สุธิณี อารีรอบ
15 ผ้าขนหนู กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ
16 ผ้าขนหนู ดุจเดือนเพ็ญ จามจุรี
17 ผ้าขนหนู จรรยพร อ่อนคง
18 ผ้าขนหนู สุวรรณี ดังพิมาย
19 ผ้าขนหนู เนตินัย แสงศรี
20 ผ้าขนหนู Subin Duangsai
21 ผ้าขนหนู พัฒน์พรหม ไอสุวรรณ
22 ผ้าขนหนู เอกภัทร ลักษณะคำ
23 ผ้าขนหนู Natthawat Thanajirapat
24 ผ้าขนหนู Oobby Mongkondejkun
25 ผ้าขนหนู บานเย็น โตอุทัย
No. กระเป๋าผ้าพับได้อเนกประสงค์ 26 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 กระเป๋าผ้าพับได้ กฤชณัฐกรณ์ อุเทศรักษ์สกุล
2 กระเป๋าผ้าพับได้ พวงผกา ดวงเนตร
3 กระเป๋าผ้าพับได้ สุชาติ ฤกษ์โอรส
4 กระเป๋าผ้าพับได้ ปทุมพร ขำเจริญ
5 กระเป๋าผ้าพับได้ สมศักดิ์ คงเจริญ
6 กระเป๋าผ้าพับได้ Sontaree Sophonputthaporn
7 กระเป๋าผ้าพับได้ กนกวรรณ เวธน์ภาคิน
8 กระเป๋าผ้าพับได้ ชาลิณี เหี้ยมจะบก
9 กระเป๋าผ้าพับได้ มาลินี สุวรรณน้อย
10 กระเป๋าผ้าพับได้ กรรณิกา มาลี
11 กระเป๋าผ้าพับได้ Thitanant Khamhang
12 กระเป๋าผ้าพับได้ รังสรรค์ สิงห์โต
13 กระเป๋าผ้าพับได้ Thitiwat Peerachaithananon
14 กระเป๋าผ้าพับได้ พ.ต.ท.สุวรรณ แก้วแท้
15 กระเป๋าผ้าพับได้ พชรพร เลิศวลัยพร
16 กระเป๋าผ้าพับได้ นวลนภา เสือยอด
17 กระเป๋าผ้าพับได้ หัสยา อ่อนเกิด
18 กระเป๋าผ้าพับได้ พิไลวรรณ เวียงใน
19 กระเป๋าผ้าพับได้ สมฤทัย กุลภควา
20 กระเป๋าผ้าพับได้ เพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์
21 กระเป๋าผ้าพับได้ ชนะกิจ ถือศักดิ์
22 กระเป๋าผ้าพับได้ ธนัชชา มหาวิริโย
23 กระเป๋าผ้าพับได้ วราภรณ์ ด่อนคร้าม
24 กระเป๋าผ้าพับได้ ชัชวาลย์ มยุรี
25 กระเป๋าผ้าพับได้ สาธิตา สมนาเมือง
26 กระเป๋าผ้าพับได้ จามีกร เพียรสุภาพ