รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1

No. รางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ เครื่องใช้ไฟฟ้า Haier 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 หม้อหุงข้าว วัชรา นาดี
2 ไมโครเวฟ วิชิตจารุกุล สุภาพร
3 เตาไฟฟ้า วรพนิต อังอรุณกร
No. ที่พักรถบ้าน CARAVAN Away By A Day Huahin 3 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 Voucher Caravan Piyabut Promprasert
2 Voucher Caravan พรศักดิ์ เวชเจริญ
3 Voucher Caravan Tavinee Kiatsornsri
เงื่อนไข : สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 65 – เลือกวันเข้าพักรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ – จองที่พักผ่าน www.mvcaravan .com – กดเลือกที่พัก Away By HuaHin เพียงใส่ Code : Haier10Days
No. ผ้าบัฟ 25 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าบัฟ Chanthiwa Khamfu
2 ผ้าบัฟ สรพงศ์​ เลิศเกษม
3 ผ้าบัฟ ปรัชญา จันทรทิณ
4 ผ้าบัฟ Sommart Rungprasert
5 ผ้าบัฟ อรสา ทรัพย์อนูกูล
6 ผ้าบัฟ ธีรเศรษฐ อังคสุทธิพงษ์
7 ผ้าบัฟ Natthaphol Pattaradechasiriwong
8 ผ้าบัฟ Prapan Mangsakhu
9 ผ้าบัฟ ณัฐพล ชำนะหาร
10 ผ้าบัฟ อัครเดช น้ำทอง
11 ผ้าบัฟ มุดตรีก๊ะ กูลหลัง
12 ผ้าบัฟ ทับทิม อุณจักร
13 ผ้าบัฟ สมศักดิ์ พุทธิโชติมงคล
14 ผ้าบัฟ ทวีชัย ธีระเศรษฐนันท์
15 ผ้าบัฟ Oopama Vorapon
16 ผ้าบัฟ ธีระยุทธ ลำพูน
17 ผ้าบัฟ ศรัณยู อ่อนตา
18 ผ้าบัฟ สายขวัญ พลสูงเนิน
19 ผ้าบัฟ Sathitphong Duangphet
20 ผ้าบัฟ อัศนีย์ รัตนโสภณ
21 ผ้าบัฟ พนัส เอี่ยมศิริ
22 ผ้าบัฟ พีระเดช หล้าสองศรี
23 ผ้าบัฟ พีรพันธ์ เจ้าแก่นแก้ว
24 ผ้าบัฟ ลำไพ ถิ่นโพธิ์
25 ผ้าบัฟ นภัส ตาคะนานันท์
No. หมวก 25 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 หมวก ชัยวัตร ประจำเมือง
2 หมวก Wanvisa Muneerat
3 หมวก วราภรณ์ อรุณศิริสุข
4 หมวก กิตติ หลวงธรรม
5 หมวก อรทัย ชาติ​วงศ์​
6 หมวก manapach dechavut
7 หมวก สุขุม กิติเฉลิมเกียรติ
8 หมวก มนต์รัฐ วรวุฒิ
9 หมวก suirean chantrathammachat
10 หมวก ธนาภา ปะวัลละ
11 หมวก Surasak Somkhuanpanit
12 หมวก Juthaporn Noobutra
13 หมวก สโรชา สุภาพพร้อม
14 หมวก ทศพล ถาวร
15 หมวก จักษุชน ไวยรูป
16 หมวก วัสสานะ โออนันต์
17 หมวก Umaporn Somjit
18 หมวก สมาธิ ทศานนท์
19 หมวก สุจรรย์จิรา ช่วยศรี
20 หมวก kittiya piyawan
21 หมวก Wanisa Suriya
22 หมวก kritsanachat naknok
23 หมวก Amporn Kasemsin
24 หมวก กาญจนา มหานิล
25 หมวก บุญโชค วงศ์รอด
No. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 26 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 ผ้าขนหนู Apirat Phuangbuppha
2 ผ้าขนหนู เอนก ปัทมาลัม
3 ผ้าขนหนู วัชระ เพียรสุภาพ
4 ผ้าขนหนู ศศิรดา จันทร์แปง
5 ผ้าขนหนู จักรกฤษณ์ ปัญญานะ
6 ผ้าขนหนู Yuwanart Phutrakul
7 ผ้าขนหนู Sihasak Prachum
8 ผ้าขนหนู ศราวัลย์ ชาวสวน
9 ผ้าขนหนู Darika Suwanmongkol
10 ผ้าขนหนู ธนกาญจน์ แพลอย
11 ผ้าขนหนู พุฒิกุล ภารุสุข
12 ผ้าขนหนู Minyada Amporn
13 ผ้าขนหนู ฐิติมาน แก้วขาว
14 ผ้าขนหนู Chaloemkiat Worawek
15 ผ้าขนหนู Kamlai Kawkamkong
16 ผ้าขนหนู สนธิศักดิ์ จันทร์คำ
17 ผ้าขนหนู รัตนา แซ่ตั้ง
18 ผ้าขนหนู จีระวัฒน์ สัตตยุทธ
19 ผ้าขนหนู Here Sakit
20 ผ้าขนหนู Numpung Churnpeng
21 ผ้าขนหนู Butsabong Manthewarit
22 ผ้าขนหนู ภัณฑิลา สินสุขพร
23 ผ้าขนหนู สลักจิต ไทยวานิช
24 ผ้าขนหนู Andrew Semansco
25 ผ้าขนหนู Ben Benjee
26 ผ้าขนหนู สายใจ เกิดช่าง
No. กระเป๋าผ้าพับได้อเนกประสงค์ 21 รางวัล ชื่อ – สกุล
1 กระเป๋าผ้าพับได้ Jaturon Duangchan
2 กระเป๋าผ้าพับได้ Worapong Kumprayoon
3 กระเป๋าผ้าพับได้ ธนวัฒน์ ฆังคะจิตร
4 กระเป๋าผ้าพับได้ จุมพล งามกาละ
5 กระเป๋าผ้าพับได้ Amornrat Khattiyot
6 กระเป๋าผ้าพับได้ นายอาซีซัน เก็มเส็น
7 กระเป๋าผ้าพับได้ Sommart Srivisalsak
8 กระเป๋าผ้าพับได้ เบ็ญจมาศ ประพฤติ
9 กระเป๋าผ้าพับได้ พัชรี เลี่ยมขาว
10 กระเป๋าผ้าพับได้ อำไพพรรณ คำแสนนาช
11 กระเป๋าผ้าพับได้ วรรณศักดิ์ คงดี
12 กระเป๋าผ้าพับได้ ธนชาติ โพธิ์งาม
13 กระเป๋าผ้าพับได้ ฐิชา เหล่าศุภวณิชย์
14 กระเป๋าผ้าพับได้ Siriluck Pandontong
15 กระเป๋าผ้าพับได้ จันทร์จิรา เอี่ยมศิริ
16 กระเป๋าผ้าพับได้ Chanok Thongdee
17 กระเป๋าผ้าพับได้ เจริญทิตย์ วินัยกุลพงค์
18 กระเป๋าผ้าพับได้ โชคชัย วรบรรณากร
19 กระเป๋าผ้าพับได้ ประทีป สิทธิยศ
20 กระเป๋าผ้าพับได้ นำพล จันทรโชติ
20 กระเป๋าผ้าพับได้ ธัญธร จิโนวัฒน์